Tryb postępowania reklamacyjnego.

  1. Reklamacje dotyczące niezgodności produktu z Umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:kontakt@ecomaja.pl  lub pisemnie do siedziby firmy, na adres: Bartłomiej Bajewski (Ecomaja), 05-090 Raszyn, ul. Popularna 17, Nowe Grocholice. W wiadomości e-mail należy podać: imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz datę i jak najwięcej informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, ponieważ ułatwi to rozpatrzenie reklamacji przez sklep Ecomaja..
  2. Jeżeli będzie to konieczne dla oceny niezgodności Produktu z Umową sprzedaży, należy go dostarczyć na adres: Bartłomiej Bajewski (Ecomaja), 05-090 Raszyn, ul. Popularna 17, Nowe Grocholice.
  3. Ecomaja odniesie się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób. 
  4. W przypadku reklamacji Klienta – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni będzie jednoznaczne z jej uznaniem.
    W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta, Ecomaja pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
  5. Zwroty pieniędzy realizowane są przez sklep www.ecomaja.pl przelewem bankowym na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego.